Dotacje dla firm na rozwój oraz B+R

 

Oferujemy usługi w zakresie pozyskiwania i rozliczania projektów w ramach funduszy unijnych. Specjalizujemy się w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie wraz z biznes planem i innymi załącznikami w ramach:

16 Regionalnych Programów Operacyjnych

Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

Programu Wiedza Edukacja Rozwój

Projektów B+R w ramach naborów Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

 

Specjalizujemy się w szczególności w obsłudze dofinansowań dla punktów przedszkolnych i przedszkoli w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych i Programu MALUCH

 

 

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii komunikacyjnych i przesyłu danych możemy obsługiwać klientów na terenie całej Polski. Współpraca z naszą kancelarią w zakresie pozyskiwania lub rozliczania dotacji dla firm oparta jest każdorazowo na podstawie umowy o świadczeniu usług doradczych. Do decyzji klientów pozostawiamy kwestię, w jakim zakresie nasza współpraca będzie prowadzona: pozyskiwania dotacji lub rozliczenie projektu. Jesteśmy w stanie obsłużyć naszych klientów kompleksowo.

 

Wynagrodzenie naszej firmy obejmuje:

w ramach pozyskiwania dotacji: wynagrodzenie zaliczkowe (stała kwota) i success fee (określony % dofinansowania)

w ramach rozliczenia projektu: wynagrodzenie prowizyjne (% rozliczonego dofinansowania)