Uncategorised

Jak ważna jest rola ekonomisty w funkcjonowaniu firmy pokazała sytuacja sytuacja związana z COVID-19. Ekonomiczne myślenie i racjonalne gospodarowanie zasobami firmy to niezwykle ważne aspekty działania każdego przedsiębiorstwa na rynku, a w szczególności w czasie nagłego kryzysu w gospodarce. Bieżąca analiza otoczenia bliższego i dalszego firmy, planowanie i prognozowanie działań oraz decyzji, a także strategiczne podejście do takich obszarów jak rynek, sprzedaż, marketing, zarządzanie pieniądzem oraz płynność finansowa to główne obszary, o które należy zadbać.